Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Strona główna » Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Ciężkowicko - Rożnowski Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki

Dłubniański Park Krajobrazowy

Rudniański Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

Wiśnicko – Lipnicki Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy „Dolinki Krakowskie”

Tenczyński Park Krajobrazowy

Popradzki Park Krajobrazowy

Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Beskidu Małego

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego - Warto zobaczyć

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest jednostką budżetową samorządu Województwa Małopolskiego. Głównymi zadaniami ZPKWM jest prowadzenie edukacji ekologicznej zwłaszcza młodzieży szkolnej i studentów, ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej oraz propagowanie turystyki na terenie parków krajobrazowych. Park krajobrazowy jest to obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. W skład Zespołu wchodzi 11 parków krajobrazowych: Bielańsko–Tyniecki Park Krajobrazowy, Tenczyński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie, Dłubniański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, Rudniański Park Krajobrazowy, Popradzki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Beskidu Małego, Ciężkowicko–Rożnowski Park Krajobrazowy, Wiśnicko–Lipnicki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Pasma Brzanki.

Tagi:

Ciekawe miejsca

Artykuły powiązane

  • Turystyka

    Turystyka

    Obszar parków krajobrazowych ZPKWM, cechujący się wybitnymi walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i duża liczbą...

    więcej

Aktualności

Galerie zdjęć